Vården i Skåne sämre rustad inför sommaren jämfört med i fjol

Vården i Skåne sämre rustad inför sommaren jämfört med i fjol
Regiondirektören Jonas Rastad förutspår att sommaren i år blir tuffare än i fjol. Men han tror inte att patientsäkerheten är hotad.

Enligt regiondirektören är patientsäkerheten inte hotad - men det ifrågasätts starkt av Vårdförbundet. (Uppdaterad 7/5 kl: 14.25)

I dag presenterade ledningen inom Region Skåne hur de bedömer att sommaren inom vården kommer att bli.

Totalt läggs drygt 400 vårdplatser i sommarträda, vilket är 80 färre än i fjol. Men eftersom det i nuläget hålls nära 200 fler platser stängda jämfört med 2014 bedöms läget bli tuffare totalt sett, såväl för patienterna som för personalen.

Saknas 200 sjuksköterskor 

Förra året gick man sommaren till mötes med en brist på cirka 175 sjuksköterskor, i år räknar ledningen med att det kommer att saknas cirka 200.

Sämst ser läget ut på akutmottagningarna i Lund och Ystad, där bristen på sjuksköterskor kommer att leda till längre väntetider för patienterna.

Även på de medicinska klinikerna i Ystad, Trelleborg, Lund och Helsingborg är bemanningen otillfredsställande, om än inte i lika hög grad som på akutmottagningarna.

Jonas Rastad hoppas dock kunna lindra situationen genom att framför allt se till att hålla igång bemanningen inom primärvården och utöka resurserna i hemsjukvården så att fler patienter kan vårdas hemma.

Psykiatrin i Lund kommer också att drabbas av personalbrist.

Förlossning och primärvård

Även om det alltid blir kärvt med folk under semestertider bedömer ledningen att bemanningen inom förlossningsvården, intensivvården och primärvården kommer att bli hyfsat bra.

Undvika förra årets misstag

På frågan hur en redan ansträngd personal ska orka med sommaren svarar Jonas Rastad att man inte vill hamna i samma situation som förra året.

– Om vi överutnyttjar personalen kommer vi att behöva ge ledigheter under hösten och då får vi bara en utdragen period med bemanningsbrist. Men lösningen är inte lätt. Vi behöver rekrytera mer folk, men framför allt behålla de som är kompetenta, säger Jonas Rastad.

Stor omsättning på sjuksköterskor

Han beskriver en situation där man anställt 380 fler sjuksköterskor i år jämfört med förra året, men att de ändå inte räcker till eftersom omsättningen på sjuksköterskor har ökat.

– Den är så hög att det blir en belastning för avdelningarna. En oerfaren sjuksköterska kanske kan ta hand om 4-5 patienter medan en erfaren klarar det dubbla. Hur man löser det är inte helt okomplicerat, säger Jonas Rastad.

Trots att sommaren bedöms bli tuffare än förra året förnekar han att patientsäkerheten hotas.

– Nej, då skulle vi försökt agera på något annat sätt. Att patientsäkerheten är hotad är svårt att definiera för den som arbetar i vården, det är kanske lättare för lekmannen.

Samtidigt erkänner han att kvalitetsbristerna i vården redan i dag är uppenbara och att cirka tio procent av patienterna drabbas av vårdskador.

Vårdförbundet tror att det blir värre

Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, ifrågasätter regionledningens bedömning av hur sommaren kommer att bli. Han tror att det kommer att bli betydligt tuffare för personalen än vad ledningen vill ge sken av.

– Deras prognoser är allt för optimistiska. När vi väl kommer i skarpt läge och semestrarna är igång tror jag att de siffror som ledningen presenterat i dag inte alls kommer att stämma med verkligheten. Det kommer att fattas många fler sjuksköterskor, vilket i sig kommer att leda till att man tvingas stänga ännu fler vårdplatser, säger han.

Han är också starkt kritisk till regiondirektörens yttrande att patientsäkerheten inte hotas.

– När Vårdförbundet gick ut i strejk 2008 hette det att det var samhällsfarligt. Men i dag har man betydligt färre platser öppna i normalläget än vad man hade under strejken. Våra medlemmar som är ute bland patienterna hävdar som legitimerade yrkesutövare att det redan i dag är patientosäkert.

Bonusar under semestern

  • Region Skåne betalar ut extra pengar till fast anställda som tar ut färre semesterdagar under juni till augusti.
  • De  som tar ut max 15 semesterdagar får 6 000 kronor extra.
  • De som tar ut max tio semesterdagar får 12 000 kronor.
  • De som tar extrapass under under juni-augusti får 130 kronor i timmen utöver ersättningen enligt avtal.
  • Pengarna är skattepliktiga.
  • Marginellt beräknas antalet hyrsjuksköterskor att öka under sommaren.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida