patientsäkerhet

Vården inte säker på Stockholms akuter

Vården inte säker på Stockholms akuter
På akutmottagningen vid Södersjukhuset vårdas patienter ofta i korridorerna under en längre tid. Arkivbild: TT

I en landsomfattande tillsyn granskar nu Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, samtliga akutmottagningar i landet. När det gäller Stockholm riktas mycket allvarlig kritik mot akutmottagningarna på de stora sjukhusen.

4 december 2017

Akutmottagningarna på Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Solna lever inte upp till en god och säker vård för de patienter som befinner sig där i väntan på en vårdplats, anser Ivo.

– En av orsakerna till situationen är brist på sjuksköterskor, vilket gör att vårdplatser inte kan öppnas, säger Lena Renman, enhetschef på Ivo till Nyhetsbyrån Siren.

Samtliga akuter granskas

Under året granskar Ivo samtliga akutmottagningar i Sverige. Vårdfokus har tidigare berättat om allvarlig kritik som riktats mot Sunderby sjukhus. En samlad rapport kommer under nästa år, men redan nu finns Ivo:s beslut från flera sjukhus.

När Ivo gjorde sin oanmälda inspektion på Södersjukhuset i mars i år låg en rad med patienter i den trånga korridoren. Där finns ingen larmanordning, utan patienter och anhöriga får ropa på hjälp. Det är också svårt att tillgodose patienternas behov av mat, dryck och läkemedel.

”Allt är en avvikelse”

Personalen berättar att de känner sig otillräckliga eftersom de har svårt att hinna med patienterna på akutmottagningen. De uppger också att det oftast inte finns tid att skriva avvikelserapporter och anser att när rapporter ändå skrivs så leder det inte till förbättringar. Enligt Ivo:s rapport från Södersjukhuset ansåg flera ur personalgruppen att situationen är ohållbar och att ”allt är en avvikelse just nu”.

Södersjukhuset har vidtagit en rad åtgärder – men i väntan på att det arbetet ska bli färdigt kvarstår ett flertal patientsäkerhetsrisker, speciellt vid hög belastning. Åtgärderna som vidtagits på Karolinska bedöms som kortsiktiga av Ivo.

Ivo ställer nu krav på Södersjukhuset och Karolinska att patienter som väntar på vårdplats får den omvårdnad, mat, dryck och läkemedel som de behöver. Båda sjukhusen måste också införa ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och egenkontroll.

Danderyds sjukhus

Även Danderyds sjukhus har fått likartad kritik efter inspektionen som gjordes där. Bristen på vårdplatser, som beror på att det saknas sjuksköterskor, gör att patienter blir kvar på akutmottagningen alltför länge.

Läs också: Utan vårdplatser blir det kaos på akuten

Där har man försökt dämpa problemen genom att låta undersköterskor och Röda kors-personal se till att patienterna får mat, dryck och mediciner. Till skillnad från de övriga två sjukhusen anser Ivo också att det finns ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren följer upp verksamheten, vidtar åtgärder och följer upp åtgärderna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida