BLODPROVER. Tas bäst av personalen på labb

Laboratoriepersonalen uppger i betydligt högre utsträckning än personalen i primärvården att de tar och hanterar proverna på rätt sätt, visar en avhandling som skrivits av AT-läkaren Johan Söderberg vid universitetet i Umeå. Framför allt inom primärvården uppger provtagningspersonalen att det ibland slarvas med att identifiera patienterna, märkning av provrören före provtagningen görs inte alltid, och ibland händer det att det även slarvas med remisserna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida