DNA-test förväntas hitta prostatacancer

Snart kan personer med förhöjd risk för prostatacancer identifieras med ett enkelt DNA-test. Det är i alla fall vad några forskare vid Karolinska institutet i Stockholm hoppas på, sedan de visat att män med en kombination av kända riskgener löper fyra till fem gånger ökad risk att drabbas av prostatacancer. Deras rön publicerades online i New England Journal of Medicine 2008-01-16.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida