Filmer som dissar vaccin populära på YouTube

Webbsidan YouTube innehåller över 150 filmer om vaccinationer. Knappt hälften är positiva, en tredjedel är negativa och resten tar inte ställning. Vanligast är filmer om barnvaccinationer och HPV-vaccin. Det visar en kanadensisk studie av sidans innehåll.
Filmer som är negativa till vaccination ses oftare och får högre betyg av tittarna än positiva eller neutrala filmer. Nästan hälften av de negativa filmerna innehåller faktafel, konstaterar forskarna. De menar att sjukvårdspersonal måste känna till vad som sägs på YouTube för att kunna bemöta det.
Källa: JAMA 2007;298:2482-2484.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida