Fortsatt stopp för män som haft sex med män att lämna blod

Fortsatt stopp för män som haft sex med män att lämna blod
Män som har haft sex med män får vänta till nästa år innan de kan lämna blod. Foto: Colourbox

Från den 1 april var det tänkt att män som har haft sex med män skulle få möjlighet att lämna blod. Men samtliga landsting och regioner har beviljats dispens från den nya regeln. Däremot får de inte dispens från kravet på att endast legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan besluta om blodtappning.

Den 1 april i år trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet i kraft. Bland annat innehåller den nya regler för blodgivning.

En av de nya reglerna är att män som har haft sex med män ska kunna lämna blod om mer än ett år har gått sedan det senaste sexuella risktillfället.

Men landstingen och regionerna har protesterat. Enligt Läkemedelverkets föreskrifter gäller nämligen fortfarande permanent avstängning från blodgivning för personer som har haft ett sexuellt riskbeteende och där blodet ska användas för läkemedelstillverkning.

Blodcentralerna kan alltså inte leverera blod till läkemedelsindustrin om den permanenta avstängningen tas bort i nuläget. För att de ska hinna ta fram kvalitetssäkrade system för att skilja blod och plasma åt får de dispens från de nya reglerna fram till den 8 juni 2011.

Krav på legitimation

En annan ny bestämmelse är att det alltid ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska fatta beslut om blodtappning. Enligt föreskrifterna ska även en personlig intervju alltid göras med blodgivaren före tappningen.

Landstingen och regionerna har krävt dispens även från dessa regler, eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt med personal. Socialstyrelsen tycker dock inte att tillräckliga skäl har redovisats för att ge dispens från dessa bestämmelser.

Socialstyrelsen planerar att senare i år inspektera flera av landets blodcentraler för att se hur de nya föreskrifterna efterlevs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida