Generell eller specialiserad utbildning ska utredas

Vården har behov av specialistkunnande inom olika inriktningar, men utbildningen till biomedicinsk analytiker är generell. Nu ska Högskoleverket utreda om den behöver förändras. Framför allt vill regeringen ha utrett om det i dag läggs allt för stor vikt vid att lära ut laboratoriemedicin, på bekostnad av andra ämnen, exempelvis fysiologi.

Bakgrunden är den kritik som Högskoleverket har riktat mot vissa biomedicinska analytikerutbildningar med inriktning mot fysiologi, bland annat i Örebro där examensrätten nyligen drogs in.

Vid Högskoleverkets granskning 2006 av biomedicinska analytikerutbildningarna kritiserades även lärosätena i Lund och Umeå för att i allt för hög grad lägga tonvikt på fysiologi. Dessa fick dock behålla examensrätten vid den senaste uppföljningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida