Han vill locka unga till forskning

Per Lindqvist har blivit docent. Det är han stolt över och vill genom att berätta om det peppa fler biomedicinska analytiker inom klinisk fysiologi att forska vidare.

– Biomedicinska analytiker är duktiga i dag och redo för att forska. Inom klinisk fysiologi är vår kunskap ganska unik, så det är viktigt att det finns unga som vill vidare och att det finns duktiga handledare.

Nu har Per Lindqvist en postdoctjänst på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, finansierad av Hjärt-lungfonden, medan docenturen är knuten till universitetet. I praktiken innebär det att han dels handleder studenter och doktorander och dels tar emot patienter som besväras av andfåddhet. Och självklart fortsätter han att forska. Patienterna som han undersöker med avancerat hjärtultraljud, ekokardiografi, ingår i hans fortsatta forskning.

I vanliga fall tas ett arbets-ekg och/eller vilo-ekokardiografi på patienter som söker för att de är andfådda eller orkeslösa. Problemet är att ekg:t endast visar den elektriska aktiviteten i hjärtat, me­dan ekokardiografi visar hjärtmuskelns rörelser, hastigheter i blodet och indirekt trycket i hjärtat. Trycket är viktigast eftersom ett högt tryck i hjärtat ock

å ger ett högt tryck i lungorna, pulmonell hypertension. Därav andfåddheten.

Ett bekymmer har tidigare varit att patienterna kommer för att de har haft symtom när de har ansträngt sig, men att de inte har några symtom när undersökningen ska göras på sjukhuset eftersom den görs i vila. Ambitionen nu är att undersöka hjärtat under stress, att provocera fram symtom och göra en arbets-ekokardiografi, en metod där Sverige och Umeå har kommit långt, mätt med internationella mått.

Det viktiga är att säkerställa om det handlar om hjärtsvikt eller inte, eftersom det är avgörande för vilken behandling patienten ska ha. Om undersökningens resultat räcker för att ställa korrekt diagnos eller inte, vet inte Per och hans forskarkolleger ännu. Ett blodprov, bnp, som indikerar hjärtsvikt och syreupptagningsförmåga ska komplettera dopplerkardiografin i studierna. Första resultatet presenterades vid det Kardiovskulära vårmötet, där Per var moderator. Också en utmaning som han hoppas ska stimulera andra biomedicinska analytiker att våga sticka ut näsan i forskningssammanhang.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida