HIV. Svenskt vaccin visar goda resultat

29 oktober 2009

Ett svenskt hivvaccin gav 100 procents immunsvar i en mindre fas II-studie i Tanzania.?Det svenska vaccinet är ett så kallat genetiskt vaccin som innehåller dna i stället för äggviteämnen och som kombineras med ett mer traditionellt vaccin från USA. Studier i Sverige har tidigare visat lovande resultat och nu har en studie på 60 personer i Tanzania visat ännu bättre siffror. ?

– Det är inte många personer i studien men det intressanta är att vi fick immunsvar hos alla, säger professor Britta Wahren på Smittskyddsins­titutet som har utvecklat vaccinet.?

Fördelen med det genetiska vaccinet är att det går in i cellerna och får kroppen att göra sitt eget vaccin. Skyddet blir starkare. ?

När har vi ett fungerande vaccin på marknaden??

– Det är svårt att säga, några år till tar det nog. Hiv är det allra svåraste viruset att vaccinera mot eftersom det sätter sig fast i kroppen, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida