Hygien

Hygien

Kort om bakterier?Sebastian G B Amyes?Fri tanke 2014www.fritanke.se??

Amyes är professor i mikrobiell kemoterapi vid University of Edinburgh i Skottland. Han utforskar bakteriernas ursprung och evolution, samt deras inverkan på människor och miljö.?

Vi har massor med bakterier överallt på och i våra kroppar. Rubbas balansen mellan oss och bakterierna, kan vi bli sjuka. Men först på 1800-talet, när mikroskopen förbättrades, kunde vi förstå hur bakterierna fungerar. Det var under den tiden som Florence Nightingale påpekade vikten av en god hygien för att hindra bakteriespridning.?

Penicillinet revolutionerade behandlingen av infektioner. Nu hotas vi av resistenta bakterier och läget är allvarligt, eftersom bakterier är de mest anpassningsbara organismer vi känner till och vi saknar alternativ till befintlig antibiotika.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida