Karolinska vidtar åtgärder mot spridning av legionella

Karolinska vidtar åtgärder mot spridning av legionella
Mikroskopbild på Legionellakolonier. Bilden är förstorad tio gånger och är tagen i ett stereomikroskop. Foto: Smittskyddsinstitutets pressarkiv

En patient har insjuknat i legionärssjukan på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Sjukhusledningen har vidtagit åtgärder som ska stoppa spridningen av bakterien.

Legionellabakterien kan innebära en risk för patienter med nedsatt immunförsvar. Symtomen är lunginflammation och feber som inte svarar på vanlig antibiotika. Men på Karolinska universitetssjukhuset är chefläkaren inte orolig för att bakterien ska spridas vidare.

– Vi har bytt duschslangar och informerat personalen om spolrutiner. Dessutom har fastighetsbolaget höjt temperaturen på vattnet, säger chefläkare Ann-Britt Bolin.

Spolning var tredje dag

Legionellabakterien är svår att bli av med i vattenledningssystem där vattnet inte är i ständig rörelse. Därför har sjukhuset tydliga rutiner för hur personalen ska spola duschar som inte används ofta.

– Var tredje dag ska man spola med varmt och kallt vatten om inte ett rum har använts på tre dagar. Vi har också tydliga rutiner för att munstycken ska bytas ut en gång om året, säger Ann-Britt Bolin.

Anledningen till att en patient har insjuknat kan vara att personal har missat att följa rutinerna. De finns tillgängliga för all personal på sjukhusets intranet i Handlingsprogram för legionellainfektion.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida