Labbpersonal kan ha utsatts för ebolavirus

Labbpersonal kan ha utsatts för ebolavirus
Alla experiment med dödliga virus vid CDC genomförs vid så kallade BSL-4 laboratorier och är omgärdade av säkerhetsrestriktioner. Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention

Ännu ett allvarligt misstag vid säkerhetslaboratorium i USA.

29 december 2014

Det var dagarna före jul som ebolavirus av misstag överfördes till ett mindre säkert labb för provtagning, skriver Washington Post. Misstaget skedde vid CDC, Centers for Disease Control and Prevention, i Atlanta, USA.

En laboratorieanställd som hanterade provet ska nu stå under övervakning i tre veckor, men ännu har inga symtom på ebolasmitta visat sig.

Från början fruktade man också att ett dussin andra personer som senare befann sig i rummet kunde ha smittats, men enligt ledningen för laboratoriet är det osannolikt att någon av dem har drabbats.

Vid CDC:s säkerhetslaboratorium i Atlanta hanteras extremt smittsamma ämnen för forskning och provtagning och säkerhetsföreskrifterna är rigorösa. Trots det verkar misstag på grund av den mänskliga faktorn inte kunna förhindras helt och hållet. I somras utsattes anställda för livsfarliga mjältbrandsbakterier efter ett misstag i hanteringen. Dock insjuknade ingen den gången.

Incidenterna vid säkerhetslaboratoriet betraktas som mycket allvarliga och misstagen utreds nu grundligt. Laboratoriet där ebolasmittan hanterades har sanerats två gånger och därefter stängts.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida