Män som har sex med män får lämna blod även i Storbritannien

Män som har sex med män får lämna blod även i Storbritannien

Storbritannien har hävt sitt totalförbud att lämna blod för män som har sex med män. Arkivbild: Colourbox

Från den sjunde november gäller tolv månaders karens när brittiska män som har sex med män vill ge blod. Sverige har tidigare beslutat att införa samma regler från årsskiftet.  

Förbudet för homo- och bisexuella män att donera blod infördes i många länder i mitten av 1980-talet för att minska risken för överföring av hiv via blodtransfusion och blodpreparat. Men förbättrade hivtester, kortare period då en nysmittad persons tester fortfarande är negativa, och en förändrad epidemiologisk situation har fått flera länder att på senare år ändra reglerna.

Till exempel har Australien, Nya Zeeland, Argentina, Japan och Sydafrika också infört en tidsbestämd avstängning för män som har sex med män

Dålig följsamhet

Ett annat skäl till att man i Storbritannien nu valt att ändra reglerna är att en stor befolkningsstudie har visat att mer än 10 procent av männen som har sex med män i Storbritannien hade lämnat blod och att 2,5 procent hade varit aktiva blodgivare under senaste året.

I Sverige togs beslutet redan i april förra året. Att de inte har börjat tillämpas ännu beror på att Socialstyrelsen har gett dispens. Svensk blodplasma som används för läkemedelstillverkning godkänns via en EU-gemensam procedur som koordineras av den europeiska läkemedelsmyndigheten Ema.

Ema godkänner inte blod eller blodplasma från personer som har eller har haft ett sexuellt riskbeteende. Möjligheten att få dispens försvinner dock den sista december.

Beteendet avgör

I och med regeländringarna i Storbritannien och Sverige kommer samma avstängningsperiod att gälla för alla sexuella beteenden som bedöms medföra högre risk för hiv än i den genomsnittliga befolkningen – till exempel personer som betalat eller fått betalt för sex, personer som har haft sexuella kontakter i länder där hiv och andra infektioner som kan överföras via blod förekommer i hög utsträckning, personer som haft sex med någon som injicerat narkotika och personer som haft sex med någon som är hivinfekterad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida