Minutiös jakt på bakterier

Efter VRE-utbrotten i Västerås har jakten på bakterier intensifierats. Men de finns inte där man först tror. Den välspritade toalettsitsen är till exempel sällan en bakteriefälla.?

29 juli 2009

Hygiensjuksköterskan Eva Edberg blöter odlingspinnar i koksalt och sveper dem vant längs sänggrindar, handfat och larmknappar.?

– Odla kring »tagställen«, vre kan finnas överallt där händer är, säger hon.?

Samma måndagsmorgon som Eva Edberg anländer till avdelning 17 på Centrallasarettet i Västerås med sin kanariegula varukorg med odlingspinnar får hon veta att ytterligare två, kanske tre, patienter lämnat vre-positiva odlingssvar. Senare den veckan tvingas sjukhuset ställa in planerade operationer till följd av att fler patienter smittats. Det totala antalet vre-patienter i Västmanlands län är därmed uppe i nästan 200.??

I början av 2008 hittades vre i en urinodling från en patient på en av sjukhusets kirurgavdelningar. Sedan fann man ytterligare ett fall, och ytterligare ett. I mars samma år, när sammanlagt sju fall hade konstaterats, hade avdelningen för vårdhygien, länets smittskyddsläkare och landstingsledningen ett möte. Man konstaterade att situationen var allvarlig och utbrottet ett faktum. Flera andra län drabbades av liknande utbrott kring samma tid och Smittskyddsinstitutet spekulerar i om den motståndskraftiga bakterien kan ha utvecklat sin resistens på sjukhus.??

En av patienterna med vre har nyligen skrivits ut från en enkelsal på avdelning 17, en avdelning som i övrigt inte haft några problem med vre. Personalen har sedan städat salen enligt de speciella rutiner som tagits fram och Eva Edberg är där för att miljöodla och se om det trots städningen finns vre kvar på rummet.?

Till sin hjälp har hon det miljöodlingsprotokoll som avdelningen för vårdhygien tagit fram. Där identifieras de ställen i patientsal, sluss och toalett där bakterier ofta biter sig fast och i vissa fall sprids vidare. Toalettsitsen finns med i protokollet men visar sällan någon större bakterieväxt.?

– Det är oftast där det städas mest, förklarar Eva Edberg, efter att hon dragit med en odlingspinne runt sittringens underdel.?

Det är på andra ställen det kan slarvas. Exempelvis sängens manöverdosa och på fönsterbrädor där blodtrycksmanschetterna ofta hamnar.??

Alla var först ganska överraskade av utbrottet. Centrallasarettet har inte mycket patientutbyte med Stockholmsjukhusen, där vre hittats under hösten 2007, och har tidigare endast haft ett konstaterat fall av vre 2003.?

– Det finns beredskapsplaner för katastrofer och pandemier men inte för utbrott av resistenta bakterier, säger vårdhygienöverläkaren Daniel Heimer.?

I arbetet med att hindra spridningen tog avdelningen för vårdhygien fram nya vårdrutiner där det slogs fast att vre-patienter ska vårdas på enkelsal, överbeläggningar och icke medicinskt indikerade omflyttningar av patienter ska undvikas med tanke på smittspridningen. Läkare utbildades i restriktiv antibiotikaförskrivning och vård- och städpersonal utbildades kring nya städrutiner. Den oerhörda vikten av basala hygienrutiner och rätt arbetskläder underströks ännu en gång.?

Daniel Heimer visar stolt upp den statistik som pekar mot att arbetet ger effekt. Antalet plumpar i miljöodlingsprotokollen minskar klart över tid. De senaste protokollen visar endast på vre-växt på patientsalarnas golv, en yta som aldrig kan bli hundraprocentigt ren.?

Städningen och antibiotikan är viktigare än vad de först trodde, erkänner han. Men en av de stora bristerna har legat i landstingsledningens sätt att hantera utbrottet.?

– De har sagt att det är en prioriterad fråga men har tidigare inte arbetat tillräckligt med den, det har varit en läpparnas bekännelse.?

Daniel Heimer har länge efterlyst mer tydlighet från sin högsta ledning och framför allt att de tar ansvar och ser till att de rutiner som avdelningen för vårdhygien tagit fram mäts och följs upp på avdelningarna, då de själva saknar mandat.??

Om ledningen tidigare har halvsovit verkar de senaste vre-fallen och de inställda operationerna nu öppnat ögonen på dem. Hälso- och sjukvårdsdirektören har sammankallat en operativ grupp som ska följa utbrottet och vid behov föreslå nya åtgärder. Daniel Heimer är försiktigt optimistisk.?

– Vi har haft ett mycket konstruktivt möte med dem och det ger hopp inför framtiden även om jag inte ropar Halle­luja ännu.?

I våningen ovanför är det mikrobiologiska laboratoriet inrymt. Efter att vre-utbrottet startade har laboratoriepersonalen omfördelats för att klara av den ökade arbetsbördan. Trots det är arbetsbelastningen hög. ?

Sammantaget kan det röra sig om upp till 1 200 »vre-odlingar« per månad och runt omkring i labbet tornar staplar av agarplattor upp sig.?

Odlingspinnen som Eva Edberg har dragit längs golvet är grå av damm.??

– All smuts är inte bakterier, säger hon och plockar ned odlingspinnarna och miljöodlingsprotokollet i den kanariegula varukorgen.?

Miljöodlingen visade senare ingen förekomst av vre.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida