MRSA-smittade räknas inte längre som kroniskt sjuka

MRSA-smittade räknas inte längre som kroniskt sjuka
MRSA, meticillinresistenta Staphylococcus aureus, är gula stafylokocker som är resistenta mot vanliga stafylokockpenicilliner. Foto: Smittskydsinstitutet

En gång MRSA alltid MRSA. Så har det länge hetat för många som en gång har blivit smittade. Men den som har varit bärare av MRSA bör i princip betraktas som frisk om huden är intakt och om tre provtagningar i följd under minst ett års tid är negativa. Det framgår av Socialstyrelsen nya rekommendationer.

– Vi har försökt att hitta en nivå där man kan säga att den här personen bör inte vara mer smittsam än vilken person som helst i samhället  som du inte känner MRSA-statusen för, säger Inger Risenfeld-Örn, utredare på Socialstyrelsen.

I dag gör landstingen ofta helt olika bedömningar av när en MRSA-smittad person ska anses som fri från sitt bärarskap. Vissa landsting går så långt som att säga att det är kroniskt och att det därför alltid finns en risk att personen smittar andra.

Aldrig smittfri

– Vi kan aldrig förklara personen smittfri, eftersom det inte finns något säkert sätt att säga att bakterien verkligen är borta. Vad vi säger är att smittrisken bör jämställas med risken i normalbefolkningen, säger Inger Risenfeld-Örn.

Om tre prover har varit negativa, och minst ett år har förflutit mellan det första och det tredje provet, är personen inte med automatik friskförklarad. Däremot rekommenderas att den behandlande läkaren i samråd med smittskyddsläkaren gör en sammantagen bedömning av behovet av fortsatta kontroller och förhållningsregler.

Kan komma tillbaka

I rekommendationen påpekar Socialstyrelsen vikten av att beslutet dokumenteras och dateras i patientens journal. Men också vikten av att informera patienten om att MRSA kan komma tillbaka även efter lång tid.

Exempelvis i samband med att patienten får en antibiotikakur. Antibiotikan kan slå ut övriga bakterier i kroppen så att MRSA plötsligt får en chans att blomma upp igen. Därför bör patienten för sin egen skull alltid informera personalen om sin MRSA i kontakt med vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida