Multiresistenta hudbakterier sprids på svenska sjukhus

Nu finns en ny bokstavskombination för multiresistenta bakterier att hålla koll på för den som arbetar i vården — KNS — som kan orsaka svårbehandlade vårdrelaterade infektioner.

KNS – Koagulasnegativa stafylokocker – är bakterier som tillhör den skyddande bakteriefloran på huden. De ger sällan infektioner hos friska människor. Däremot är det inte ovanligt att de orsakar vårdrelaterade infektioner. Särskilt drabbade är patienter som genomgått proteskirurgi. Vanligast är att de drabbas av Staphylococcus epidermis, som är en KNS-bakterie.

Läkaren Micael Wideström vid institutionen för klinisk mokrobiologi på Umeå universitet beskriver problemet med KNS i en ny avhandling. Bland annat har han funnit att genetiskt närbesläktade stammar av multiresistenta Staphylococcus epidermis finns på många sjukhus i såväl Sverige som i övriga Europa. Dessa stammar har inte kunnat påvisas hos friska människor utan tycks ha en särskild förmåga att anpassa sig till just sjukhusmiljöer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida