Nu kan ryggmärgsvätskan hos sjuka jämföras med friska

Nu kan ryggmärgsvätskan hos sjuka jämföras med friska
Normaltillståndet för ryggmärgsvätskan hos friska personer är nu kartlagt. Foto: Colourbox

För första gången har forskare lyckats identifiera merparten av alla detekterbara proteiner i ryggmärgsvätskan hos friska personer. Resultaten kan användas som referenspunkt vid utredningar av till exempel Alzheimers sjukdom, ALS, Parkinson, multipel skleros och andra neurologiska sjukdomar.

– Vi och andra forskargrupper har tidigare mätt proteininnehåll i cerebrospinalvätskan från patienter med sjukdomar som exempelvis ALS eller Alzheimer. Dessa data blir användbara på ett helt annat sätt när vi har en normal kontroll att jämföra med.

Det säger Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet och Uppsala Berzelii Centre för neurodiagnostik i ett pressmeddelande.

Eftersom man hittills inte känt till hur ”normal” ryggmärgsvätska ser ut har man inte heller kunnat jämföra den med olika sjukdomstillstånd.

I studien, som i lördags publicerades i tidskriften PLoS ONE, har en blandning av 2 630 identifierade proteiner i cerebrospinalvätskan hos friska personer kartlagts.

Studien utfördes med avancerade tekniker – separation med immunoaffinitet och vätskekromatografi-masspektrometri med mycket hög känslighet och upplösning – vid en unik högteknologisk plattform i USA.

Motsvarande verktyg uppförs nu inom ramen för SciLifeLab Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida