Ny markör ger säkrare diagnostik vid bakteriell infektion

Ny markör ger säkrare diagnostik vid bakteriell infektion
I studien jämförde forskarna halterna av olika biomarkörer i blodprover från vuxna patienter med bakteriella infektioner, icke-bakteriella infektioner (främst vanliga virusinfektioner) och friska försökspersoner. Arkivbild: Mostphotos

Kan påskynda utvecklingen av snabbtest.

Det är åtminstone vad några forskare vid infektionskliniken och enheten för klinisk kemi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hoppas på.

De har undersökt i vilken mån biomarkören humant neutrofilt lipocain, HNL, skiljer sig från de markörer som i dag används på klinisk kemiska laboratorier för att diagnostisera infektioner.

I två artiklar som publicerats i Journal of Immunological Methods och i Clinical and Vaccine Immunology visar de att HNL är bättre på att skilja friska personer utan infektion från patienter med infektion jämfört med etablerade analysmetoder.

Dessutom är den nya markören bättre på att skilja ut infektioner som orsakats av bakterier från sådana som exempelvis beror på virus.

– Utveckling av snabba och pålitliga biomarkörer för tidig diagnostik av akuta bakteriella infektioner kan leda till en mer rationell antibiotikaanvändning än i dag och därigenom bidra till både minskad sjuklighet och minskad risk för utveckling av antibiotikaresistens i framtiden, säger Daniel Garwicz, specialistläkare i klinisk kemi och en av medförfattarna till studien i ett pressmeddelande.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida