Ny upptäckt ger hopp för huntingtonsjuka

Ett svensk-brittiskt forskarteam har visat att det går att mäta vissa av de immunologiska förändringar som uppstår i blodet hos personer med Huntingtons sjukdom många år innan kliniska symtom uppstår, bland annat förhöjda nivåer av cytokinet interleukin 6. Huntingtons sjukdom är strikt ärftlig och samtliga anlagsbärare drabbas.

Än finns ingen bot och inga mediciner som kan hejda sjukdomsförloppet. De nya rönen kan dock användas för att utvärdera nya terapier men kan kanske också ge uppslag till nya behandlingsstrategier.

Journal of Experimental Medicine 2008;205: 1869-1877.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida