Nya föreskrifter om blodsäkerhet

Socialstyrelsen har tagit fram tre nya föreskrifter kring blodverksamhet, biobanker och transfusion av blodkomponenter på grund av en ny lag (2006:496) om blodsäkerhet som trädde i kraft förra året.

Med den nya lagen tillkommer uppgifter för Socialstyrelsen:

  • Ge tillstånd att bedriva blodverksamhet och föra register över alla blodcentraler i landet. Tillfredsställande kvalitet och säkerhet ska visas.
  • Ta in rapporter om allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar.
  • Ansvara för tillsynen av blodcentralerna tillsammans med Läkemedelsverket.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida