Nytt program för säkrare tarmtest

I stället för koloskopi använder allt fler laboratorier ett enkelt avföringsprov för att få svar på om patienten har inflammatorisk tarmsjukdom. Nu införs ett kvalitetssäkringsprogram för metoden.

Vid misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom görs allt oftare analys av kalprotektin i avföring. Förekomsten av kalprotektin är normalt mycket låg hos friska, medan ett förhöjt värde, i kombination med symtom på inflammatorisk tarmsjukdom allid bör följas upp.

Jämfört med koloskopi, som annars är den metod som används vid misstänkt inflammatorisk tarmsjukdom, är testet både snabbare, billigare och betydligt mer skonsamt för patienten.

Användandet ökar nu successivt och därför har Equalis startat ett kvalitetssäkringsprogram för testerna. Hittills har 23 laboratorier i Norden, varav 17 i Sverige, anslutit sig till programmet.

Nya snabbtester är också på väg, som kommer att göra det möjligt att få svar ännu enklare och snabbare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida