Överbeläggning orsak till smitta på neonatalavdelning

De ständiga överbeläggningarna har troligen bidragit till infektioner som drabbat för tidigt födda på universitetssjukhuset i Lund. Nu gör chefläkaren en Lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Det var den 24 april som en 15 dagar gammal pojke avled på neonatalavdelningen. Blododling visade växt av bakterien serratia och stafylokocker. Enligt chefläkare Iréne Jakobsson kan detta ändå inte med säkerhet förklara dödsfallet.

Men utbrotten av infektioner har varit flera på sistone. Senare i april drabbades ytterligare fyra barn av bakterien. Sommaren 2008 hade man ett större utbrott av serratia och vid årsskiftet 2009/2010 drabbades några nyfödda av den multiresistenta magtarmbakterien ESBL.

Chefläkaren Iréne Jakobsson befarar att fallen av smittspridning beror på de ständiga överbeläggningarna. Under det senaste decenniet har antalet för tidigt födda barn ökat kraftigt och Lund svarar för den högspecialiserade intensivvården i hela södra sjukvårdsdistriktet.

Kliniken har inlett förberedelser för att utöka antalet vårdplatser, men chefläkaren vill ändå att Socialstyrelsen ska granska det inträffade och gör därför en Lex Maria-anmälan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida