Pandemin är över men viruset finns kvar som säsongsinfluensa

Pandemin med viruset H1N1 (svininfluensan) är över. Det meddelade Världshälsoorganisationen WHO:s generaldirektör Margaret Chan i går, tisdag. Men det innebär inte att viruset har försvunnit.

I juni 2009 pandemiförklarades H1N1-viruset som efter ett stort utbrott i Nordamerika snabbt spred sig över världen. I juni fanns det laboratoriedata som visade att minst 74 länder var drabbade.

I många länder, inklusive Sverige, förbereddes för massvaccinering. Vaccineringen har ifrågasatts. Bland annat har WHO:s kopplingar till läkemedelsindustrin kritiserats samtidigt som många menar att vaccinationen var onödig eftersom det visade sig att färre än befarat blev allvarligt sjuka.

Men Margaret Chan påpekar i sitt uttalande att massvaccineringen, speciellt av högriskgrupper, ökade motståndskraften mot viruset. Samtidigt understryker hon att det hade kunnat bli mycket värre än vad som befarades för mindre än ett år sen.

– Två pandemier ser aldrig likadana ut. Den var rena rama turen som hjälpte oss den här gången. Viruset muterade inte till en mer aggressiv form. Det utvecklades aldrig någon global  resistens mot oseltamivir (Tamiflu). Vaccinet visade sig fungera bra och var säkert, säger hon.

Faran inte över

Samtidigt understryker hon att faran inte är över och att många, speciellt yngre individer och personer tillhörande högriskgrupperna, fortfarande kan bli svårt sjuka av viruset och att det därför är extremt viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen även under denna så kallade post-pandemiska period. Enstaka samhällen kan fortfarande drabbas hårt. Även fortsättningsvis bör extra känsliga individer erbjudas vaccination, om de inte redan blivit vaccinerade.

Under det år som pandemin pågått har uppskattningsvis 18 500 människor i 214 länder dött efter att ha blivit smittade med H1N1. Då är bara de fall som är bekräftade med laboratorietester medräknade.

Nu vanligt influensavirus

Men som sagt, pandemihotet är över. Enligt WHO har H1N1-viruset istället nu övergått till att bli ett vanligt säsongsinfluensavirus, som troligen kommer att finnas kvar i åtskilliga länder många år framöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida