Propparna på provrör ska få enhetliga färger

Olika färgkoder på vakuumrör har länge varit ett problem för laboratorierna, men nu ska en standard tas fram som ska öka säkerheten.

Det är kommittén för laboratoriemedicin inom SIS, Swedish Standards Institute, som nu startar arbetet med att ta fram enhetliga färgkoder för propparna på provrör. Hittills har olika tillverkare haft olika färger på sina vacuumrör och det har varit ett problem eftersom det ökar risken för förväxlingar.

Svenskt förslag anpassas

Kerstin Nordlöf, kvalitetssamordnare vid Laboratoriemedicin i Västerbottenslandstinget, leder arbetet med att ta fram den svenska standarden. Hon säger i ett pressmeddelande att det svenska förslaget som ska arbetas fram kommer att anpassas till den globala standarden och de förslag som redan har varit på tal i Europa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida