Radioaktivt ämne ger säker blodproppsdiagnos

I prekliniska studier har en radioaktiv substans som injicerats i blodet sökt sig till ett enzym som är inblandat i bildningen av blodproppar. Den fäster vid alla blodproppar som då kan upptäckas med gammakamera, visar en avhandling av David Edwards vid Uppsala universitet. Den nya metoden väntas ge större precision och säkrare underlag för beslut om behandling. Avhandlingens titel: Pre-clinical evaluation of a novel radiotracer for the diagnosis of DVT and pulmonary embolism.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida