Riktad provtagning gör att fler fall av MRSA upptäcks

Antalet fall av multiresistenta bakterier ökade under 2010. Ökningen beror helt och hållet på att fler smittas utomlands. Riktad provtagning bland asylsökande gör också att betydligt fler fall har upptäckts.

Enligt statistiken har det skett en kraftig ökning av antalet rapporterade mrsa-fall i Kalmar. Men ökningen är inte kopplad till ett lokalt utbrott på något sjukhus utan beror på en riktad provtagning bland asylsökande.

Fler asylsökande än vanligt

Mot slutet av 2010 fick Kalmar ta emot fler asylsökande än vanligt. Alla erbjöds hälsoundersökning och omkring 90 procent blev undersökta. De som behövde sjukhusvård eller hade vårdats på vårdinrättning under det senaste halvåret innan de kom till Sverige testades för mrsa, meticillinresistenta gula stafylokocker.

Totalt upptäcktes under 2010 72 fall av mrsa i Kalmar. Av dem upptäcktes 35 bland asylsökande under november och december.

Viktigt med riktad provtagning

Smittskyddsinstitutet påpekar att det är viktigt att ha en hög ambition med riktad provtagning för att hitta mrsa-fall och förhindra vidare smittspridning.

Det totala antalet mrsa-fall i Sverige fortsatte öka under 2010. Enligt statistik från Smittskyddsinstitutet var det 1 590 fall mot 1 478 året innan.

Ökningen finns helt och hållet bland dem som smittats i andra länder. Däremot har antalet inhemska fall minskat, från 817 till 752.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida