RS-smitta ger högtryck på labben

RS-smitta ger högtryck på labben
När RS och andra virus har högsäsong får Hanna Norrby och hennes kolleger på mikrobiologen i Karlstad pipettera mer än vanligt.

Biomedicinska analytikerna på mikrobiologen i Karlstad får ta till helgjobb.

– Trycket är just nu högt och vi kör prover varje vardag, samt på lördagar. När det inte är säsong gör vi bara RS-analyser varannan vardag, säger Hanna Norrby, biomedicinsk analytiker och molekylärbiolog vid det mikrobiologiska laboratoriet på Centralsjukhuset i Karlstad.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har fler än tusen fall av RS-virus, respiratoriskt syncytialvirus, rapporterats från laboratorier och barnkliniker runt om i Sverige sedan säsongen inleddes i vecka 40. De senaste veckorna har antalet insjuknade ökat kraftigt.

Värmland i topp

Flest fall har rapporterats från Stockholm och Skåne, men sett till folkmängden ligger Värmland i topp med totalt 28 laboratoriebekräftade fall, varav hälften diagnostiserades under första veckan i januari.

Senare statistik saknas, men om utvecklingen fortsätter som hittills nås en topp troligen i februari, enligt Folkhälsomyndigheten. Årets RS-säsong förutspås bli intensivare än förra säsongen. Det är å andra sidan mönstret, vartannat år blir värre och vartannat lindrigare. 

Men antalet prover är betydligt fler än antalet positiva svar, vilket gör att personalen på sjukhuslaboratorierna just nu jobbar för fullt.

Utmaning för personalen

– Det är lite av en utmaning att hantera de här säsongsbundna sjukdomarna. Även vinterkräksjukan och influensan går ju just nu. Framför allt är vi noga med att använda handskar, skyddsrock och att arbeta i dragskåp med egen luftcirkulation, så att vi inte sprider smitta inom laboratoriet, säger Hanna Norrby.

I Värmland, liksom på många andra laboratorier, ökar antalet vätskebaserade analyser kontinuerligt. För RS användes tidigare bomullspinnar och kolmedier. Numera pipetterar Hanna Norrby och hennes kolleger direkt ur de vätskefyllda provrören. Både i samband med snabbtestet, som ger svar inom 15 minuter, och för att förbereda de slutliga analyserna i PCR-maskinen. Proverna analyseras inte bara för RS-virus utan även för influensa A, B och H1N1, det vill säga svininfluensan.

Drabbar många barn

RS-virus sprids främst under vinterhalvåret och orsakar infektioner i luftvägarna. Hos små barn och äldre med nedsatt immunförsvar kan det leda till lunginflammation som ibland måste behandlas på sjukhus. Hos äldre och vuxna yttrar det sig ofta som en vanlig eller något besvärligare förkylning.

Tre av fyra rapporterade RS-fall har under den pågående säsongen drabbat barn yngre än ett år.

Övervakningen sker genom frivillig rapportering från landets mikrobiologiska laboratorier och från barnklinikerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida