Samband hittat mellan virus och preklampsi

Varför vissa gravida kvinnor drabbas av havandeskapsförgiftning, preklampsi, har länge varit en gåta. Nu visar en grupp australiensiska forskare att det möjligen kan bero på att kvinnan bär på en virusinfektion under graviditeten. Särskilt starkt är sambandet mellan herpes-virus och preklampsi.

British Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008;115(4):492-500.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida