Smittskyddsinstitutet vill samordna laboratorierna i Sverige

Ett laboratorienätverk och referenslaboratorier för smittskydd och mikrobiologi bör inrättas. Det föreslår Smittskyddsinstitutet i en utredning som lämnas till regeringen i dag.

Smittskyddsinstitutet, SMI, vill skapa ett nätverk i landet mellan de laboratorier som finns på sjukhusen och myndigheternas laboratorier för smittskydd och mikrobiologi.

Nätverk ska förbättra effektiviteten och minska sårbarheten när det gäller sjukvårdens behov  landets beredskap, utbrottshantering och övervakning.

Det finns många olika laboratorier som utför mikrobiologiska analyser och olika diagnostiska tester. Men det är inte möjligt att varje laboratorium kan vara ”expert på allt”. Då kan referenslaboratorier ge stöd genom att ta emot svårbedömda prov för att ställa säker diagnos och erbjuda expertis för rådgivning om kvalitetssäkring och andra behov.

– Genom en ökad samverkan mellan laboratorierna i Sverige kan de referenslaboratorier som landet behöver skapas med Smittskyddsinstitutet som ett samordnande centrum, säger Hans Gaines vid SMI som har hållit i utredningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida