Tappade förtroende för varandra efter falskt positivt klamydiasvar

Enheten för mikrobiologi vid Helsingborgs lasarett kritiseras för att inte ha följt rekommendationerna vid införandet av ny analysmetod.

En kvinna i 50-årsåldern hade ont i magen och tog sig till akuten på Helsingborgs lasarett. Trots att hon hade varit gift i 25 år insisterade gynmottagningens överläkare på att ett klamydiatest skulle göras.

En vecka senare damp ett brev ner i brevlådan där kvinnan uppmanades att ringa sjukhuset. Hon fick besked om att hon hade klamydia och skulle få behandling för det. Dessutom skulle hennes man testas som ett led i smittspårningen.

Ifrågasatte svaret

I den anmälan som kvinnan skickat till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, berättar hon att hon ifrågasatte riktigheten i provsvaret. Svaret hon fick av personalen på gynmottagningen var att det omöjligen kunde vara fel eftersom det hade tagits av överläkaren.

Men kvinnan stod på sig och när hon dagen efter besökte en barnmorska för att påbörja sin behandling begärde hon att ett nytt test skulle göras, vilket barnmorskan gick med på. När det nya svaret kom visade sig att kvinnan inte alls hade klamydia.

Följde inte rekommendationerna

Den analysmetod för klamydia som används på mikrobiologen, Aptima, var relativt nyinköpt. I de anvisningar som finns ska man rutinmässigt överväga att göra en ny analys om testet är positivt. I anvisningarna sägs också att i det lägre positiva intervallet, som testet hade visat för kvinnan, ska positiva resultat tolkas försiktigt, eftersom ett falskt positivt resultat kan vara högre än ett sant positivt resultat.

Sedan i mars i år har man på mikrobiologen inlett ett kvalitetsarbete för att minska risken för att ospecifika reaktioner ska leda till positiva svar. Det anser Ivo är bra, men enheten kritiseras ändå för att man inte följde de rekommendationer som gäller för metoden och inte tog hänsyn till de begränsningar som den har.

I sitt brev till Ivo beskriver kvinnan hur det falska positiva svaret ledde till anklagelser om otrohet och att det kändes som att förtroendet mellan henne och maken försvann.

Diarienummer 8.2-5459/2015-17.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida