Tarmfloran hos bebisen avgörande

  • En studie av Caroline Karlsson vid Lunds tekniska högskola påvisade att mångfalden i tarmfloran hos nyfödda inverkade på om barnen skulle utveckla allergiskt eksem. Vid 18 månaders ålder var det vanligare med eksem hos barn som inte hade haft så stor variation i tarmfloran när de var en vecka gamla.
  • Spädbarn som föds vaginalt får snabbare fler viktiga bakterier till sin tarmflora, jämfört med barn som föds med kejsarsnitt. Det kan vara en förklaring till att de barnen oftare får allergier.
  • Tyska forskare har funnit att barn med celiaki (gluten­intolerans) oftare är födda med kejsarsnitt än andra barn.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida