Tröskeltest tidigarelägger diagnos av Skellefteåsjukan

Patienter med Skellefteåsjukan har betydligt högre trösklar för både kyla och värme jämfört med friska. Genom att testa för detta ökar patientens chanser till tidig behandling.

5 maj 2008

Kvantitativ sensorisk testning, qst, är en metod som kan användas som diagnostiseringsverktyg på patienter med bland annat symptom på tunntrådsneuropatier, patienter med sensoriska besvär eller vissa smärttillstånd.

Victoria Heldestad, biomedicinsk analytiker och doktorand vid neurofysiologiska laboratoriet på Norrlands universitetssjukhus, har i sina studier visat att metoden även går att använda för att undersöka köld- och värmetrösklar hos patienter med tunntrådsneuropati och misstänkt ttr-amyloidos, i Sverige känt som Skellefteåsjukan. Med metoden går det att få svar på hur utbredd deras tunntrådsneuropatier är trots normala emg och neurografier.

För personer med ttr-amyloidos kan en tidig dia-gnostisering av hur långt polyneuropatin gått vara av stor betydelse eftersom de då har chansen att tidigt ställa sig i kö för transplantation av levern.

I dag finns inget botemedel, men levertransplantationen medför att sjukdomsförloppet saktas ned i och med att nybildandet av det felaktiga proteinet amyloid minskar betydligt.

Så går testet till:

QST är en icke invasiv undersökning. En termod, en liten dosa med en metallplatta, hålls mot olika mätpunkter på patientens fötter och ben. Plattan avger en startemperatur på 32 grader, som sedan sjunker eller stiger med en konstant temperaturförändring, beroende på vilka trösklar som undersöks.
Victoria Heldestad understryker att det är viktigt att hela plattan ligger an mot huden eftersom en mindre kontaktyta ger högre temperaturtrösklar. 
– Det är också viktigt att det är lugnt och tyst i rummet eftersom undersökningen kräver stor koncentration av patienten. Det går inte att utföra undersökningen på någon som inte förstår instruktionerna. Testet är också krävande för patienten eftersom det bygger på dennes reaktionstid.

Patienten håller en pennliknande kontroll, som är kopplad till en dator. När patienten känner en temperaturförändring trycker hon eller han på en knapp. Efter det återgår termoden till starttemperaturen.
Testet börjar alltid med köldtrösklar, och utförs i en serie om tio gånger. I början ändras temperaturen med en grad per sekund, sedan sker återgången till starttemperaturen snabbare.

LÄSTIPS

Heldestad V och Nordh E. Quantified sensory abnormalities in early genetically verified transthyretin anyloid polyneurapathy. Muscle & Nerve 2007;35(2):189-195.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida