Varierad träning ger bättre blodsockerkontroll

Både aerob träning och styrketräning förbättrar blodsockerkontrollen hos personer med diabetes typ 2. Men tillsammans ger de bättre effekt än var för sig. kanadensiska forskare lottade 251 icke tränande patienter i åldrarna 39-70 år med diabetes typ 2 till aerob träning, styrketräning, de båda tillsammans eller ingen träning alls.

Effekten av träningen var störst hos de som hade sämst blodsockerkontroll vid starten.

Källa: Annals of Internal Medicine 2007;147:357-369.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida