Vetenskapsrådet ska utreda eventuellt fusk i Stan-studie

Lunds universitet vill ha klarhet i om det har förekommit forskningsfusk i den Stan-studie som banade väg för införandet av fosterövervakning med Stan i förlossningsvården.

Vetenskapsrådet fick i förra veckan ett tillfälligt uppdrag att utreda forskningsfusk och nu har Lunds universitet lämnat in en begäran om utredning av eventuella oredligheter i Stan-studien.

Om det är så, vill universitetet ha reda på var i händelsekedjan det har skett, om det beror på oaktsamhet eller har varit uppsåtligt, vem eller vilka som i så fall kan ställas till svars, och hur det har påverkat studiens slutsats.

Förra året fick universitetets rektor, Göran Bexell, en anmälan om misstänkt forskningsfusk i Stan-studien. En utomstående granskare fick då i uppdrag att utreda om så var fallet. 

För drygt en månad sedan lämnade professor Kari Teramo vid Universitetssjukhuset i Helsingfors sin utredning. Den visade att fusk inte kunde uteslutas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida