Vitlök kan skydda mot för tidig födsel

Vitlök kan skydda mot för tidig födsel
Professor Bo Jacobson har länge studerat sambandet mellan bakterier och för tidig födsel. Ny forskning visar att vitlök kan vara ett skydd. Foto: Johan Wingborg

Antibakteriella ämnen i vitlök och torkad frukt kan skydda mot bakterier som forskarna har funnit ökar risken för att föda för tidigt.

Ny forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att risken att föda för tidigt är mindre hos kvinnor som äter mycket vitlök och torkad frukt under graviditeten.

– Vi har sett att skyddet är störst mot förlossning i vecka 28 till 31, säger professorn Bo Jacobsson.

Infektioner ökar risken

Han har ägnat stor del av sin forskning åt att studera sambandet mellan för tidig födsel och bakterier i tarm och slida. Tidigare studier har visat att förtidsbörd ofta orsakas av infektioner på grund av bakterier i slidan. Det är just dessa bakterier som man nu funnit att vitlök och torkad frukt kan skydda mot.

– Utgångspunkten för den här studien är att vi ofta har hittat bakterier i fostervattnet hos kvinnor som kommer till sjukhuset för att de håller på att föda för tidigt. Bakteriell vaginos är en förändring i slidan som fördubblar risken för förtidsbörd, säger Bo Jacobsson.

För tidigt för kostråd

Den nya studien visar att sambandet mellan vitlök och torkad frukt och skydd mot för tidig födsel är starkt. Men Bo Jacobsson säger att det är för tidigt att komma med kostråd till gravida kvinnor.

– Det här är trots allt bara en observationsstudie och för att bli mer säkra på att det är just vitlöken och den torkade frukten och inte andra faktorer som avgör måste det göras randomiserade kontrollerade studier.

Studien omfattar nästan 20 000 gravida kvinnor av vilka fem procent födde för tidigt. De kvinnor som ätit mer vitlök än genomsnittet hade 30 procents mindre risk att föda för tidigt, särskilt om de ätit mycket vitlök i början av graviditeten.

De kvinnor som åt mycket torkad frukt, framför allt russin, mot slutet av sin graviditet löpte 40 procents mindre risk att förlossningen startade för tidigt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida