Förlossningsrum stängs på Södra BB

Förlossningsrum stängs på Södra BB
Södra BB är en så kallad lågriskenhet där friska kvinnor med normal graviditet får mödravård, förlossningsvård och eftervård. Foto: Mostphotos

Förödande konsekvenser för unik vårdmodell, skriver Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och tio barnmorskor i en debattartikel.

Enligt debattörerna planerar ledningen för kvinnokliniken på Södersjukhuset att stänga två av de tio vårdplatserna på Södra BB. Beslutet ska fattas inom kort. Rummen ska i stället användas till kvinnor med komplicerade förlossningar som inte fött på Södra BB.

Populärt föda på Södra BB

Det är många Stockholmskvinnor som vill föda på Södra BB.

”Dagligen avvisas kvinnor som vill ta del av denna vårdform. Intresset nationellt och internationellt är också stort. Hit kommer studiebesök och barnmorskestudenter från hela världen. Karolinska institutet har en speciell kurs för de barnmorskestudenter som vill fördjupa sig i Södra BB:s vårdform”, skriver debattörerna i Dagens Samhälle.

På egna villkor

Södra BB är en lågriskenhet där friska kvinnor med normal graviditet får mödravård, förlossningsvård och eftervård i samma lokaler. Kvinnan garanteras en barnmorska hos sig under hela den aktiva delen av förlossningen och tanken är att hon ska få möjlighet att föda på egna villkor med minsta möjliga medicinska interventioner.

Familjen stannar på rummet där de fött och tas om hand av samma barnmorskor. Debattörerna påminner om en stor studie som jämförde modellen med konventionell mödra- och förlossningsvård. Den visade att vården är lika medicinskt säker som konventionell vård samtidigt som mödrarna är mer nöjda. Dessutom är det vanligare med normala förlossningar.

Lägst kostnad

Modellen är den enda i sitt slag i Sverige.

”Enligt landstinget har Södra BB också kortast vårdtid och lägst kostnad per förlossning”, skriver debattörerna.

De sju barnmorskorna, ordföranden i Stockholms barnmorskesällskap, landstingets två vårdsakkunniga barnmorskor och Vårdförbundets ordförande hävdar att stängningen av vårdplatserna kommer att få förödande konsekvenser för Södra BB:s vårdmodell. Vårdkedjan splittras, nyblivna familjer får flytta till en annan vårdenhet och ännu färre kvinnor kommer att kunna föda på Södra BB.

”Kvinnor har enligt WHO rätt att välja hur de vill föda sina barn. Ge Sveriges kvinnor den rätten!”, kräver debattörerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida