Hur kunde ni publicera vårdbilden??

1 december 2010

Höll på att sätta kaffet i halsen när jag såg ”Vårdbilden” i nummer 11. ?

Hur tänkte ni nu? Båda sjuksköterskorna har armbandsur, och en av dem har sina vigselringar? Vart tog hygienen vägen? Våra regler och vår kunskap kring hur bakterier och organismer sprids? ?

Vilken miss… Nästan värt en ursäkt i nästa nummer, för så får det ju inte gå till, inte sant??

— Sophia, lätt upprörd sjuksköterska, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vi är 3 bhv-sjuksköterskor som vaccinerar barn dagligen och som blev förfärade över vaccinationstekniken. Det måste ju kännas helt utlämnande för ett så litet barn att ligga på skötbordet, mor håller i fötterna och två sjuksköterskor ”kastar sig över och sticker i båda benen”.

När vi ger vacciner hos oss får barnen sitta i förälderns trygga knä, vi tar ett vaccin i taget och förklarar samtidigt för barnen vad som händer. Det brukar gå väldigt bra. Klart att de blir ledsna när vaccinet svider och då kan föräldern snabbt ta upp barnet på axeln för att trösta. Även ett 3 månaders barn kan se vem det är som sticker, om nu någon förälder kan tro något annat. Om barnet är mätt, utvilat och tryggt blir det inga bekymmer med vaccinationen.?

Förresten vilken klädkod finns i Hallands läns landsting? Privata kläder och smycken la vi bort för flera år sedan enligt Socialstyrelsens riktlinjer?

— Ann-Carin Larsson, Gunnel Kronqvist och Karolina JohanssonBHV, Familjecentrum NorrlidenKalmar?

Svar:?

Vi har fått många reaktioner på vårdbilden i senaste Vårdfokus. Av det skälet har vi gått vidare och undersökt vilka regler som gäller på vårdcentralen där bilden togs, fått reaktioner från Riksföreningen från barnsjuksköterskor och från en av Sveriges mest erfarna hygiensjuksköterskor. Läs mer på sidan 50. ?

Naturligtvis kan man diskutera om Vårdfokus ska publicera den här typen av bilder. Jag vill dock betona att vi arbetar journalistiskt, vi beskriver verkligheten, inte en regisserad bild som gör verkligheten bättre än vad den är. Vårdbilden är en ögonblicksbild som är tänkt att väcka tankar och känslor.?Vi valde den dock inte för att provocera fram en debatt. Efter att ha fått många liknande reaktioner tidigare på bilder vi publicerat där personal inte följer hygienrutinerna, så brukar vi i viss mån tänka på den aspekten. Dock inte så långt som att vi regisserar verkligheten när en bild ska tas. Den här gången var det ingen som reagerade över bilden på redaktionen. Kanske är vi själva också omedvetet en del av den kultur som beskrivs i artikeln på sidan 50, att vi har många minnen av att vi själva eller våra barn har vaccinerats av personal som sett ut som de på bilden.?

Hur som helst ser vi nu att publiceringen kan leda till en bra debatt och kanske öka medvetenheten om hygien i primärvården och arbetsätt på bvc, även om det inte var vår direkta avsikt!?

— Vänliga hälsningarIréne Wanland,chefredaktör Vårdfokus

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida