debatt

Konsulter på Karolinska försvarar värdebaserad vård

Konsulter på Karolinska försvarar värdebaserad vård
Konsultgruppen BCG har anlitats både för projektledning av flytten och införandet av det nya arbetssättet, värdebaserad vård. Bild: TT

När Karolinskas ledning driver ett banbrytande förbättringsarbete är det bara kritiker som ges utrymme. Det finns mycket evidens för värdebaserad vård, skriver chefer för konsultgruppen BCG i en debattartikel.

Värdebaserad vård har som begrepp aktivt förvrängts i den svenska debatten, skriver två chefer för Boston consulting group, BCG, i en debattartikel i DN idag.

De poängterar att värdebaserad vård inte är en konsultprodukt från BCG utan idén publicerades redan 1915 av en läkare i Boston. Det är inte heller en organisations- eller ersättningsmodell, utan en strategi för framtidens sjukvård som idag anammats av flera hundra sjukhus.

Våga tänka nytt

Skribenterna lyfter fram att det finns mängder med vetenskaplig evidens för värdebaserad vård och tar som exempel att svenska forskare och kvalitetsregister i decennier har visat hur viktigt det är att mäta hur det går för patienterna för att förbättra vårdens resultat.

Konsultcheferna menar att när Sveriges sjukvård ska rustas för framtiden måste man våga tänka nytt.

”Flytten en framgång”

Karolinska universitetssjukhusets samarbete med konsultgruppen Boston consulting group, BCG, startade efter en upphandling 2011. BCG valdes till ledningens strategiska rådgivare i planeringsarbetet för sjukhusflytten.

Utifrån förutsättningarna som fanns 2011 är den hittills genomförda flytten en framgång och en hjälteinsats av sjukhusets medarbetare, skriver debattörerna.

Stärka patienterna

Den andra halvan av samarbetet mellan BCG och Karolinska inleddes 2014 då sjukhuset fick en ny vd, Melvin Samsom. Hans vision var att stärka patienternas roll och definiera verksamhetens framgång som förmåga att uppnå bättre resultat för patienterna.

BCG fick då uppdraget att hjälpa ledningen utveckla en ny verksamhetsmodell präglad av patientcentrering och ökat samarbete mellan sjukhusets olika personal- och expertgrupper. I det arbetet blev värdebaserad vård en del av tankegodset.

Skribenterna menar att BCG alltid agerat i enlighet med avtal och överenskommelser med sjukhuset och välkomnar NKS internrevision.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida