Kvalitetsexpert varnar för övertro på checklistor i vården

Kvalitetsexpert varnar för övertro på checklistor i vården
Checklistor i vården är överskattat, skriver konsulten Gunnar Rundgren i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Arkivbild: Mostphotos

Om empatin inte finns närvarande spelar checklistor ingen roll. Det menar konsulten Gunnar Rundgren i en debattartikel där han kritiserar kvalitetssäkring i vården för att vara ett sätt för politiker att skjuta ifrån sig ansvar.

Vår tilltro till olika typer av checklistor och ledningssystem inom vården är överskattad, skriver konsulten Gunnar Rundgren som själv arbetat med system för kvalitetsäkring, på SvD:s debattsida i dag.

Enligt Gunnar Rundgren har de senaste årtiondenas arbete för att ta fram kvalitetssystem tagit fokus från vårdens primära uppgift, nämligen att vårda. Att jobba med mål- och resultatstyrning, strategisk planering, formulering av värdegrund och utvärdering är tungrodda och energikrävande uppgifter som uppkommit efter krav om standardisering.

Standardiseringen är i sin tur en produkt av privatiseringen, där tjänster måste kunna jämföras för att upphandling ska bli möjlig. Men enligt Gunnar Rundgren är mycket av arbetet endast ett sätt för politiker att två sina händer.

Han kritiserar också kvalitetssystemen för att vara kvasivetenskapliga. Den forskning som gjorts på området bygger enligt Gunnar Rundgren främst på intervjuer med revisorer, konsulter och standardiserare som byggt sina egna yrkesroller kring systemen. Att basera forskning på intervjuer med dem menar han är lika objektivt som om att be: ”prästerna utvärdera de egna pastoraten”. De vetenskapliga rapporter som finns kring kvalitetssäkring visar dessutom på små resultat, om än några alls, skriver Gunnar Rundgren.

I slutändan menar han att den främsta uppgiften för vårdapparaten mer och mer lutar åt att upprätthålla och granska systemen i sig, inte att bedriva den egentliga vården. Ett bra förändringsarbete borde i stället ta avstamp i hur organisationen fungerar här och nu, inte hur den borde fungera, skriver han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida