Många griper närmaste halmstrå

Många griper närmaste halmstrå

Stöd i sorgen ska inte kosta pengar, skriver Kjell Westerlund. Arkivbild: Istockphoto

Etiska riktlinjer behövs för att kvalitetssäkra verksamhet som erbjuder stöd i sorgearbete.

30 november 2011

Professor Arne Rehnsfeldt presenterade 2008 de första resultaten från en studie av personer som överlevde tsunamin, men som i katastrofen förlorade en eller flera anhöriga. I intervjuerna framkom att de sörjande, som samtliga var med i Röda korsets självhjälpsgrupper tillsammans med andra i liknande situationer, upplevde att de fått mer hjälp av samtal i gruppen eller med vänner och bekanta än de fått av att prata med psykologer eller genom annan professionell hjälp.

Att träffa andra i liknande situationer är en viktig del i styrkan i anhörigföreningarnas verksamhet. Föreningarna inom Sams, Samarbete för människor i sorg, ger människor, som drabbats av sorg, just möjligheten att träffa andra. Vi finns kvar när annat stöd kanske upphör. Arbetet sker till största delen helt på ideell basis.

Ett arbete som pågår inom Sams är att försöka ta fram någon form av etiska riktlinjer för dem som erbjuder olika typer av stöd till den som drabbats av sorg. Vi ser hur det i dag växer fram olika former av sådana verksamheter och som tar rejält betalt för detta stöd. Vem kvalitetssäkrar dessa erbjudanden? Det känns skrämmande och helt fel att någon ska kunna tjäna pengar på någon annans sorg. Vi vet att när allt verkar svart och hopplöst efter förlusten av en nära anhörig är många beredda att gripa varje halmstrå. Att det då ska kosta pengar att få detta stöd är helt fel och helt emot de principer som föreningarna inom Sams arbetar efter. En självklar princip i de etiska riktlinjerna ska vara att sorgstöd ska vara gratis.

Vår förhoppning är att kunna fortsätta utveckla stöd för sörjande människor runt om i landet. Vi skulle vilja att anhörigföreningarna inom Sams ses som ett naturligt och självklart komplement till annat stöd som erbjuds den som drabbats av en nära anhörigs död. Alla goda krafter behövs i detta arbete.

— Kjell Westerlund, ordförande i Sams
www.samsorg.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida