Sluta kalla omvårdnad flummigt!

Sluta kalla omvårdnad flummigt!
Omvårdnad är livsviktigt och ska tas på allra största allvar, skriver Daniel Larsson. Foto: Anna Simonsson

Naturvetenskapen har alltid varit överordnad humanvetenskapen och i modern tid är det inte ovanligt att humaniora uttrycks som ”flummigt” av naturvetare.

2 april 2014

Omvårdnadsvetenskap, som är sjuksköterskans akademiska ämne, och sjuksköterskeprofessionens essens bygger på humanvetenskap och är inte alls ”flummigt”. Det är komplext och avancerat vilket gör det svårt! Skillnaden är att ordet ”flummigt” har en negativ värdeladdning och syftar på något som är overkligt, oviktigt och som inte bör tas på allvar. Omvårdnad är tvärt emot ordet ”flummigt”, något livsviktigt som ska tas på allra största allvar.?

Omvårdnad handlar om att möta patienten som en människa och en flerdimensionell varelse. Det handlar om att bortse från förutfattade meningar och normer och att möta patienten som en okränkbar varelse där målet är lindrat lidande och upplevd hälsa. Sjuksköterskans mål är inte att bota patienten, inom omvårdnad är inte hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom utan här ser man till ett större perspektiv och har medvetenhet om att en människa är en komplex varelse som kan uppleva hälsa och välbehag trots smärta, sjukdom och lidande.??

Inom omvårdnadsvetenskapen lär vi oss att beakta många olika faktorer i mötet med en människa — människan bär på en historia och är så oändligt mycket mer än summan av sina fysiska, psykiska och emotionella delar. Ett plus ett blir tre, eller fyra, eller minus sju. ?

En människa är heller aldrig att likställa med grupptillhörighet, åsikter, religion, etnicitet eller liknande. Inom omvårdnads­vetenskapen lär vi oss att man inte ska möta en patient utifrån en stämpel som kristen, muslim, stockholmare, vegetarian, nazist eller kriminell, utan patienten måste mötas utifrån en neutral utgångspunkt och ses utifrån alla delar som gör personen till just den unika individ som hen är. Patienten ska aldrig förminskas till en förutfattad mening och patienten ska alltid erbjudas god vård oavsett vem patienten är som person.

??Ett av de viktigaste verktygen omvårdnadsvetenskapen lär ut är vikten av reflektion. Genom reflektion av sina egna handlingar och åsikter, omgivningens handlingar, patientens upplevelse av vården, vårdteamets normer eller landstingets policy, ges möjlighet att medvetandegöra positiva och negativa aspekter av en själv och omvärlden, vilket kan bidra till förbättringsarbeten och förändring inom alla arenor.

??Kanske några tycker att mina förenklade beskrivningar av ett par ämnesområden inom omvårdnadsvetenskapen är ”flummiga” men då ligger problemet hos dem och är ett resultat av bristande bildning, inte ett resultat av att ämnet omvårdnad är otydligt, oviktigt eller en massa ”hittepå”.

– Daniel Larsson, ?sjuksköterskestudent,?
styrelseledamot i Vårdförbundet Student

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida