Starka reaktioner på vårdbild

Klocka, ring, långärmat, till och med plåster — vad tänker de på? Reaktionerna på Vårdfokus vaccinationsbild i senaste numret är många och upprörda.

1 december 2010

Bilden är från bvc på Hertig Knuts vårdcentral i Halmstad. Sjuksköterskorna som ger tre månader gamla Nova hennes första dubbel­vaccinering satte fart på hygiendebatten. ?

— Jag såg bilden och reagerade förstås starkt. Tyvärr är det så här det ser ut på många vårdcentraler. Bilden är ju inte arrangerad, det är helt enkelt en bild ur verkligheten, säger hygiensjuksköterskan Kerstin Mannerquist på Smittskyddsinstitutet.??

Hon säger att det verkar som att de som arbetar på vårdcentraler och bvc anser att de arbetar med hälsovård och tycks tro att de föreskrifter som finns om hygien inte gäller dem.?

— Men reglerna gäller alla, det är inget snack om den saken!??

Ingegerd Lindgren är verksamhetschef på vårdcentralen Hertig Knut, där bilden togs. Hon blev själv illa berörd när hon såg den.?

— Självklart ska det inte gå till så här. Vi har tydliga regler; ingen ska bära klocka, ringar eller långärmade kläder på jobbet. Tyvärr är det svårare att få personal på bvc att inse det. Många har även privata kläder, men helst ska man inte ha det heller.?

Evalotte Mörelius är ord-förande i Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Hon säger att det är viktigt att de här frågorna börjar diskuteras på allvar inom barn-hälsovården.??

— Jag tror att många som arbetar inom bvc tänker att de jobbar med friska och att det därför går bra att ha privata kläder. Kanske känns det ”snällare” att ha privata kläder, i stället för sjukvårdskläder.?

Evalotte Mörelius tycker att det är bra att bilden väcker så starka känslor och hoppas att det ska starta en viktig debatt. Hon får medhåll av Ingegerd Lindgren på Hertig Knuts vårdcentral:?

— Ja, den här bilden kan man verkligen ha som avskräckande exempel. Om den startar en diskussion så har den i alla fall fört något gott med sig.?

En debatt behövs, anser Kerstin Mannerquist som vid förra årets massvaccinering mot svininfluensan reagerade på reportage på tv och i tidningar. Nästan dagligen såg hon bilder där personal som vaccinerade hade långärmat, klockor och ringar. ?

Tycker hon att personalen borde använda skyddshandskar när de vaccinerar??

— Det är en bedömningsfråga. Vid vaccinationer är handskarna till för att skydda personalen vid risk för stick- och skärskador eller kontakt med kroppsvätskor. Ska många vaccineras blir det oerhört komplicerat eftersom handskarna måste bytas för varje ny individ.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida