Debatt   |  Svar på debatt 6 juli

Verksamhetschefen: Svar till personal på avdelning 2, Kungälvs sjukhus

Detta är opinionsmaterial

I ett svar skriver verksamhetschef Joakim Samuelsson att dialogen med avdelningens medarbetare är inledd och fortsätter. "Att lyssna på medarbetarna och deras förslag är självklart, det skapar också attraktiva arbetsplatser när medarbetares kompetens kan tas tillvara."

Kirurgiavdelning 2 på Kungälvs sjukhus är en allmänkirurgisk vårdavdelning som tar emot patienter som behöver akut eller kirurgisk vård. Under sommaren är trycket hårt på sjukvården. Denna sommar är tyvärr inget undantag. Runt midsommar hade vi ett mycket stort inflöde av patienter till sjukhuset vilket ställde mycket höga krav på oss för att kunna ta hand om alla vårdsökande. Nu, en bit in i juli har söktrycket tillfälligt minskat något.

Inför sommaren har sjukhuset rekryterat den vårdpersonal som är möjlig att rekrytera utifrån den andel som är tillgängliga på arbetsmarknaden. Tyvärr finns det sällan extra sjuksköterskor och undersköterskor som inte redan är anställda någonstans. Det vi kan göra är att fortsätta utveckla våra arbetssätt och göra allt vi kan för att avlasta vården.

Jag har som ansvarig verksamhetschef själv valt att arbeta några pass som undersköterska på avdelning 2 i sommar för att få inblick i hur vården hos oss fungerar. Utifrån de arbetspass jag gjort är jag är imponerad av mina medarbetare och deras förhållningssätt när det gäller att prioritera och använda avdelningens upparbetade rutiner.

Dialogen med avdelningens medarbetare är inledd och fortsätter. Att lyssna på medarbetarna och deras förslag är självklart, det skapar också attraktiva arbetsplatser när medarbetares kompetens kan tas tillvara.

// Joakim Samuelsson, verksamhetschef kirurgi och ortopedi, Sjukhusen i Väster

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida