Ta tempen på etiken

Ta tempen på etiken
Tua Myhrman är sjuksköterska och skribent. Foto: Josefin Mirsch

Sjuksköterskan är mycket upprörd och kan inte tro sina öron. Under en rast har hon pratat med en kollega och tagit del av extrema generaliseringar och okunskap.

Jag skakar på huvudet, stöttar henne. Det hon hört under lunchsamtalet innehöll fördomar om smittor i en annan världsdel och om hur befolkningen där beter sig. Vi är överens om att det är extra illa att det kommer från en person som jobbar i vården.

?För det skaver när sjukvårdspersonal fäller nedsättande kommentarer om andra människor. Det skär sig, passar inte in. Det går stick i stäv med själva grunden till att ha sökt sig till yrket. Om kränkningarna handlar om kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, tro, sjukdomar eller något annat är oväsentligt. Allt är lika illa.?

Den som söker sjukvård förväntar sig ett professionellt, empatiskt, medmänskligt bemötande. Det är inga konstigheter. Men att som patient mötas av motsatsen skapar en enorm otrygghet och gör att tilltron till sjukvården får sig en sådan knäck att den kan vara svår att reparera. ??

Dessvärre har medkänslan och respektfullheten flera mäktiga fiender, exempelvis stress, tidspress och vanmakt. När lunchen krymper till tio minuter, överbeläggningarna radar upp sig längs korridorväggarna och telefonen ringer non stop ligger inte etiska reflektioner överst på behovslistan. När en kopp kaffe till dokumentationsstunden hinner kallna och glömmas bort är avdelningens etiska temperatur inte det första som sjuksköterskan tänker på. Tyvärr. För det är nog det som behövs mest av allt just då. ??

Det är lätt hänt att det går slentrian i attityder eller att små subtila kränkningar blir vardag. Därför måste vi dels ifrågasätta vad som uttrycks av andra, men också med jämna mellanrum betrakta oss själva utifrån, bevaka risken för förhastade ställningstaganden eller unkna sidospår i tänkandet. Och om fördomar får frodas fritt i fikarummet eller på expeditionen borde en rakryggad chef prioritera att det upphör omedelbart.?

Jag pratar med en barnmorska och frågar hur det är på hennes arbetsplats, hon är väldigt nöjd, hyllar kollegerna men tillägger ”ja, sen finns det förstås sådana som aldrig borde ha börjat jobba i vården, men det finns ju överallt”.

?Jag tycker att det är tragiskt. I internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s etiska ?kod finns riktlinjerna för professionens etik enkelt beskrivna. En kod lyder ”sjukskötersk­an vidtar lämpliga åtgärder för att stödja och vägleda medarbetare att utveckla högre etisk medvetenhet”.?

Det kan vara lurigt att hinna med samtidigt som kaffet kallnar, men det är grymt viktigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida