debatt

”Vårdnära service fungerar inte som vi hade hoppats”

”Vårdnära service fungerar inte som vi hade hoppats”
Sunderby sjukhus utanför Luleå är ett av två sjukhus i Region Norrbotten som i dag har vårdnära service. Förslaget är att verksamheten i dess nuvarande form läggs ner. Foto: Anders Alm

INSÄNT. "Snart orkar jag inte mer", skrev en sjuksköterska i en insändare i Vårdfokus angående att Region Norrbotten vill lägga ner vårdnära service i dess nuvarande form. Nu svarar arbetsgivaren att målet är att varken vården eller arbetsmiljön ska försämras.

21 januari 2020

Läs första inlägget i debatten: ”Hur långt ska det få gå?”

Arbetsgivarens svar:

”Region Norrbotten var bland de första i Sverige med att införa vårdnära service som innebär att medarbetare utan vårdutbildning bland annat sköter kost, patienttransporter och städning. Vi har i dag vårdnära service på två av våra fem sjukhus.

Efter fem år ser vi att vårdnära service inte fungerar som vi hade hoppats på. Det är därför som Region Norrbotten föreslår att vårdnära service ska upphöra.

Vi förstår att det just nu finns oro hos medarbetare på de arbetsplatser som har vårdnära service i dag. Vem ska utföra arbetsuppgifterna i framtiden? Kommer det att bli stressigare för sjuksköterskorna och undersköterskorna? Det är frågor som vi möter och vårt mål är att varken kvaliteten på vården eller arbetsmiljön ska försämras.

Vi ser behov av att ha transportörer på en del avdelningar. Vi utreder också hur det skulle kunna fungera att ta tillbaka yrkesgruppen vårdbiträde till våra sjukhus. Exakt hur det kommer att bli i framtiden kan vi inte säga i dag.

En förändring kan kännas jobbig att gå igenom, men vi är övertygade om att det här går att lösa. Bara i Norrbotten finns det tre sjukhus där man löser uppgifterna utan att ha vårdnära service-personal anställda.”

Anna Pohjanen
chef division Närsjukvård Luleå och Boden

Anna Alm Andersson
chef division Närsjukvård Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå

Per Berglund
chef division Länssjukvård  

Vårdnära service, VNS

  • Vårdnära service startade som ett projekt i oktober 2014. Gruppen - som i dag består av 40 tillsvidareanställda och 14 vikarier - är inte vårdutbildad utan arbetar dagtid med saker som avlastar vårdpersonalen. Exempelvis att transportera patienter mellan avdelningar, hämta och lämna prover, städa, beställa och dela ut mat.
  • Region Norrbotten föreslår att vårdnära service ska upphöra i sin nuvarande form. Fackliga förhandlingar inleddes i fredags, vilka slutade i oenighet.
  • VNS finns i dag på Sunderby sjukhus och Kalix sjukhus.

Källa: Region Norrbotten

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida