Vårdtåget i Södertälje: Löner präglade patientsäkerhetsdebatten

Vårdtåget i Södertälje: Löner präglade patientsäkerhetsdebatten
Ulla Althin hade inga svårigheter att få politikerna på gott humör inför Vårdtågets debatt i Södertälje. Foto: Denny Lorentzen

Vårdtågets patientsäkerhetsdebatt i Södertälje kom till stora delar att handla om lönefrågan när politiker från de båda landstingen i Stockholm och Södermanland diskuterade med Vårdförbundets företrädare.

– Jag trodde vi skulle diskutera patientsäkerhet och inte sjuksköterskornas löner, sa landstingsrådet Stig Nyman (KD) i Stockholm.

Därmed fick Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, Stockholmsavdelningens ordförande Ulla Althin och Sörmlandsavdelningens ordförande Ulla Jordán anledning att påpeka att patientsäkerheten i högsta grad hänger ihop med hur vårdpersonalens kunskaper värderas. Bristen på specialistsjuksköterskor hör naturligtvis samman med att det inte lönar sig att utbilda sig. L önen är för låg, poängterade de.

Fick applåder

Thomas af  Bjur (FP), landstingsråd i Södermanland, sa prompt att han vill höja lönerna för Vårdförbundets grupper och att utbildning måste löna sig, vilket naturligtvis gav honom applåder från publiken.

– Det är lättköpt att på det sättet säga vad publiken vill höra, kontrade Stig Nyman och sa att han för sin del inte lovade några lönehöjningar, det är en förhandlingsfråga mellan parterna som politikerna inte ska lägga sig i.

Det kommenterade Vårdförbundets Anna-Karin Eklund med att politiska beslut visst påverkar värderingen av yrkena.

– När man inte tar med distriktssköterskan i upphandlingsunderlaget för Vårdvalet är det en tydlig politisk signal om värdering, sa hon.

Frågetecken kring höjda kvinnolöner

På direkt fråga kunde ingen av politikerna konkret säga hur kvinnolönerna i vården ska kunna höjas annat än genom ord som prioriteringar, dialog och skattehöjning.

Men Inger Roos (S) oppositionslandstingsråd Stockholmslandstinget, sa att hon ”gärna pratar med Vårdförbundet om hur vi kan skapa ett utrymme för högre löner om vi kommer till makten i höst.”

Stor enighet

När det gäller partiskiljande frågor i vården så verkar de bli allt färre. Enligt politikerna från Södermanland är man där överens om 98 procent av alla frågor mellan de olika partierna.

Bland annat har man i politisk enighet beslutat om ett nytt vårdvalssystem.

I Stockholm lanserar vänsteralliansen ett reformerat hälsovalssystem inför valet, med ersättning för diagnos i stället för antalet läkarbesök, med mer fokus på socioekonomiska faktorer i fördelningen av ersättningen och med en ökad satsning på folkhälsoarbete.

Någon direkt utmaning av de privata alternativen handlar det dock inte om.

–  Privatiseringen i sig är inte problemet, det handlar bara om att alla vårdgivare ska arbeta under samma villkor, sa Inger Roos.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida