Vill ge psykiskt sjuka starkare skydd genom ändrad lagstiftning

Vill ge psykiskt sjuka starkare skydd genom ändrad lagstiftning
Läkare och psykologer kräver att regeringen reglerar vilka som får behandla personer med psykisk ohälsa. Bland annat genom hårdare lagstiftning.

Kasta ut oseriösa aktörer och se till att endast legitimerad personal får behandla psykiatriska diagnoser. Det kravet riktas mot regeringen i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I Sverige får i princip vilken utövare som helst behandla psykisk ohälsa, med vilka metoder som helst. Det är en bransch som omsätter stora pengar och där antalet patienter väntas stiga. Siffror från Socialstyrelsen visar att ångest, oro och sömnsvårigheter har ökat stadigt i Sverige under de senaste två årtiondena. Även i övriga världen betraktas psykisk ohälsa som ett av de största folkhälsoproblemen.

”På grund av brister i lagstiftningen hamnar många människor (…) i verkningslösa behandlingar utförda av personer med bristfälliga kunskaper, och vars verksamhet inte går att granska”, skriver läkare, psykologer och ordföranden för olika organisationer på Dagens Nyheters debattsida.

Farliga behandlingar

En studie från USA visar att de oreglerade behandlingarna som saknar vetenskapligt stöd kan leda till en försämring av patientens tillstånd, och i värsta fall även dödsfall. Även i Sverige finns liknande risker, menar debattörerna som hänvisar till en granskning som Sveriges Radio Ekot gjorde under 2011. Den visade att många självutnämnda terapeuter tog emot patienter med självmordstankar.

Till skillnad mot legitimerad personal kan dessa personer begå grova misstag utan att utsättas för någon form av sanktion.

Inget krav på journal

”De minst kompetenta behandlarna får göra i princip vad som helst. De får berätta för vänner och media vad klienten sagt i förtroende. Och när någon vill granska vad behandlaren har gjort, så går inte det att ta reda på eftersom dessa ’terapeuter’ inte behöver föra någon journal”, skriver debattörerna.

De menar att patienter sällan har ork eller motivation att leta efter rätt vårdinrättning, samtidigt som de oseriösa aktörerna kan ta till många knep för att lura till sig kunder.

Kräver lagändringar

Debattörerna uppmanar regeringen att reglera sektorn, bland annat genom följande tre åtgärder:

  • Utökad lagstiftning ”så att enbart legitimerad personal har rätt att behandla psykisk ohälsa”.
  • ”Ändrad lagstiftning rörande titelskyddet så att närbesläktade begrepp inte kan förväxlas med legitimerad personal.”
  • ”Förbättrad reglering när det kommer till de aktörer som i privat regi utbildar människor i olika former av psykologisk och medicinsk behandling, och där det ofta saknas insyn eller kontroll över innehåll eller kvalitet.”

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida