Vill kunna stänga äldreboenden som missköts

Vill kunna stänga äldreboenden som missköts
Göran Hägglund vill bland annat se fler idéburna organisationer inom välfärden. Foto: Pael Flato

En separat tillsynsmyndighet med befogenhet att bötfälla och stänga verksamheter inom äldreomsorgen som inte håller måttet, samt ekonomiskt stöd till idéburna organisationer. Det är Kristdemokraternas förslag på hur äldreomsorgen kan förbättras.

I ett debattinlägg på Dagens Nyheter skriver Kristdemokraternas partiledare och regerings socialminister Göran Hägglund att äldreomsorgen inom såväl kommunal som privat regi under många år har dragits med stora brister. Vid upphandlingar har ofta kvalitén fått stå tillbaka för jakten på lägsta möjliga kostnad.

För att råda bot på de allvarliga brister inom äldreomsorgen som rapporterats under hösten och vintern, samt för att utveckla välfärden föreslår Kristdemokraterna en rad åtgärder:

  • Inrättandet av en separat statlig tillsynsmyndighet med befogenhet att bötfälla och stänga verksamheter.
  • Inrättandet av en fond så att non-profitverksamhet inom vård och omsorg får hjälp med finansieringen.
  • Förbjuda skatteupplägg där vinst flyttar till skatteparadis.
  • Se till att meddelarskyddet gäller alla inom skattefinansierad välfärd.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida