Åldrandet

Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin (red)Åldrandets betydelse227 sidorStudentlitteratur 2007www.studentlitteratur.se isbn 91-44-03421-8

31 augusti 2007

Det västerländska förhållningssättet till ålder skiljer sig ganska kraftigt mot det österländska, där ålder ses som något att vörda och som inger respekt. Nio författare har tagit sig an vår syn på åldrande och dess betydelse ur både kulturellt och socialt perspektiv.

Här gör människan nästan allt för att behålla sin ungdom så länge som möjligt men ändå uppnå en hög ålder. Det ligger nära till hands att dra paralleller till sångaren Timbuktus text »Alla vill till himmelen, men ingen vill ju dö…«.
Det kan även vara skillnad mellan den kronologiska åldern och hur gammal man känner sig.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom områdena medicin, samhälle och humaniora.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida