”Alla är inte lämpliga för vårdarbete”

Alla är inte lämpliga att arbeta i vården. De som är olämpliga bör fångas upp redan under antagningsförfarandet.Det säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund. Inom förbundsstyrelsen pågår just nu diskussioner om hur detta borde göras.

I går beslutade Karolinska institutet i Solna att stänga av en medicinstudent från undervisningen. Studenten är tidigare dömd för mord, men skälet till att han stängs av är att han sökt till utbildningen på ett förfalskat betyg.

Enligt statssekreteraren på utbildningsdepartementet Peter Honeth finns det i dag inga tydliga regler för den moraliska dimensionen; att det skulle vara olämpligt om en person som till exempel är dömd för mord ska utestängas från en vårdutbildning. Men i regeringen diskuteras nu sådana regler. Förslag om en eventuell ändring kan komma först mot slutet av året.

Diskussionen om vem som ska antas till en utbildning och sedan arbeta i vården pågår också i Vårdförbundets styrelse.

– Det är viktigt att fånga upp dem som inte passar för att arbeta i vården, säger Anna-Karin Eklund. För alla är inte lämpliga att arbeta där.

Bör  has under uppsikt

Det är viktigt inför antagningen till en utbildning, men det är också viktigt att titta på dem som blir antagna.

– Lämpligheten ska visas under utbildningen, säger Anna-Karin Eklund.

Även lämpligheten hos dem som arbetar i vården ska man ha uppsikt över. Något kan hända en person som gör honom eller henne olämplig för vårdarbete.

Anna-Karin Eklund påpekar att diskussionen i förbundsstyrelsen bara har börjat och att man ännu inte är klar över vad som bör göras och hur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida